«شبکه جهانی جوانان» رسانه‌ای متعلق به فارسی زبانان سراسر دنیا می باشد که با هدف ارتقای نشاط، دانش و سرگرمی تاسیس گردیده است. ما برای تکمیل کادر و همکاران خود در سراسر جهان نظر داریم تا از میان متخصصان در حوزه اجرا، بازیگری، کارگردانی، فیلمبرداری، گرافیک، تدوین، کارشناس تولید محتوا، بازاریابی و ... تعدادی را از میان متقاضیان با استعداد و توانمند در سراسر جهان با شرایط و ضوابطی که در ادامه آمده است، جذب نماییم.
;